For å gjøre det lettere å åpne døra  når sørvesten står på er det satt opp et vindfang foran døra til tilbygget.Her er dagens bilder fra anlegget:

Vindfang foran døra til tilbygget.

Vindfang foran døra til tilbygget.

Heller med navn.

Heller med navn.

To brakker har kommet på plass ved siden av medietårnet.

To brakker har kommet på plass ved siden av medietårnet.

Det er nå tak på det meste av østtribunen.

Det er nå tak på det meste av østtribunen.