Årsmøtet til KFK ga tilslutning til at Erling Simonsen skulle bli årets KFK`er. Erling ble valgt på grunn av boka KFK vår egen klubb. Boka om KFKs historie. Erling som hele sitt liv har vært ivrig KFK`er har både spilt som aktiv selv og vært aktiv tillitsvalgt i klubben. Blant annet har han vært leder 

Les mer