Styreleder: John Hammerås                      412 65 867 Nestleder/Hovedkontakt sportslig: Erik Pettersen                         928 06 367 / erik@notar.no Utleie: Steinar Olsen                          988 37 193 / steinar-olsen@live.no Leder aktivitetsutvalget/ økonomi: Stina Flakne Lund                   932 99 222 / stina@notar.no Kvalitetsklubb ansvarlig / Medlemsregisteret: Anne Judith Grønset               916 24 650 / annejudith@live.no                                          Økonomi/Sponsoransv.: John Åndahl   Kontaktpersoner for hvert lag finner du her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/lag/?fiksId=994 Link 

Les mer