Årets KFK-er 2015 – Bjørn Ole Naalsund Årsmøte 16.02.16 Det ble i går avholdt årsmøte i Kristiansund Fotballklubb. Det var 27 stemmeberettigede tilstede. Bjørn Ole Naalsund ble kåret til årets KFK-er 2015, og fikk overrakt diplom og blomster av John Hammerås og Steinar Olsen. Regnskap 2015 og budsjett for 2016 ble vedtatt. Følgende styrer/underutvalg i 

Les mer

Funksjon Navn Mobiltelefon Ansvarsområde Leder John Hammerås   Styreleder   Nestleder Erik Pettersen 928 06 367 Hovedkontakt Sportslig utvalg, KFK – hallen Styremedlem Steinar Olsen 988 37 193 Leder anleggskomiteen. Ansvarlig for utleie av KFK-stua og KFK-lokalet. Styremedlem Anne Judith Grønset 916 26 450 Medlem av aktivitetsutvalget.  Ansvarlig for kvalitetsklubbprosjektet i klubben. Medlemsregistrering i KXWeb. 

Les mer