Aktivitetsutvalget har laget et informasjonshefte for kiosksalg og bruk av KFK-kiosken. Det ligger i KFK-kiosken eller du kan lese det her. Her er det også oppgjørsskjema. Lagene bør alltid har minst to personer som holder kontroll på pengene og sørger for at de blir satt inn på lagets konto. Se heftet her: Informasjonsperm kfk-stua Husk å 

Les mer