Foreldrevettregler: 1. Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene 

Les mer