Nytt fra anlegget

Det er gjort en del arbeid på anlegget.
Garasjeporten er fjernet og det meste av åpninger er kledd igjen. Det er satt inn en dør og det skal settes inn et vindu.  Ved KFK-Banen har vi tidligere nevnt at Norvald har laget en trapp ned til banen. Tribunen er forsterket og nå holder han på å kle den igjen.

Foto:  Kjell Andersen