Sommerfest

Hei alle!
Det vil bli arrangert fellesavslutning for alle KFK-lagene søndag 18. juni kl 12-14 på anlegget.
Kort fortalt: kiosk, sukkerspinn og grilling, loddsalg, fotballkamper/internturnering/«blandalag», merketaking, hoppeslott – samt fotografering av alle lagene.