Informasjon vedrørende byggearbeider og parkering framover!

Som dere sikkert er kjent med vil det foregå en god del arbeider fram mot 1.april på Kristiansund Stadion.

West Elektro og Strand & Stubø vil være hovedaktørene i disse arbeidene og vi vil derfor informere dere litt om hva som skjer på stadion fremover.

 I hovedsak vil det bli arbeider på alle tribunesidene (3 nye tribunetak) og det vil bli montert 4 store master i hvert hjørne av banen.

Det er spesielt området mot sør som vil berøre barnehagen og KFK lokalet. Her skal det som sagt opp et nytt tribune tak, samt at det vil bli montert og heist 2 master fra denne siden.

 For å unngå noe konflikt ønsker vi allerede nå at all tilkomst til barnehage og KFK lokalet skjer i fra nordsiden. Ca. uke 6 vil uansett denne tilkomsten bli helt stengt pga. av sammen montering av lysmaster. Området vil også tidvis bli stengt grunnet løft av stål for ny tribune på sør.