Styreleder:

John Hammerås                      412 65 867

Nestleder/Hovedkontakt sportslig:

Erik Pettersen                         928 06 367 / erik@notar.no

Utleie:

Steinar Olsen                          988 37 193 / steinar-olsen@live.no

Leder aktivitetsutvalget/ økonomi:

Stina Flakne Lund                   932 99 222 / stina@notar.no

Kvalitetsklubb ansvarlig / Medlemsregisteret:

Anne Judith Grønset               916 24 650 / annejudith@live.no                                         

Økonomi/Sponsoransv.:

John Åndahl

 

Kontaktpersoner for hvert lag finner du her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/lag/?fiksId=994

Link til Brønnøysundregisteret : https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=942319584