NFF Nordmøre og Romsdal inviterer til konferanse 4.-5. november i Kristiansund

NFF Nordmøre og Romsdal har gleden av å invitere til Kretskonferanse 4.-5. november på Scandic Hotell i Kristiansund. Vi ønsker å skape en fast møteplass for våre klubber, der personer med forskjellige roller i klubb kommer sammen. Ønsker er å få til et seminar med faglig godt innhold, samtidig som det gis rom til gode diskusjoner og sosialt samvær som kan føre til enda bedre utvikling hos både klubber og krets.

 

https://www.fotball.no/kretser/nordmore-og-romsdal/klubb-leder-og-trener/2016/kretskonferanse-2016/

Vi oppfordrer flest mulig til å melde sin interesse på epost innen 10. oktober til kfk@kristiansundfk.no.

Målgruppen er følgende: Sportslige ledere, Trenerveiledere, Trenere barn og Ungdom, Senior og rekrutt trenere,

Sportslige ledere, Jenteansvarlige, Trenerveiledere, Trenere barn og Ungdom, Dommere og Dommeransvarlige

 

Styret