Hei

Fra og med uke 26 til og med uke 33 kommer jeg ikke til å sende ut ukeplaner da aktiviteten stort sett tar sommerferie (bortsett fra A-lagene)

KBK fortsetter med sine faste treningstider, og KFK A og KBK Rekrutt vil stort sett trene 1830 de ukene de har aktivitet gjennom sommeren.

Skulle flere ha behov for treningstid så avtal internt mellom laglederne hvordan dere gjør det.

Fra uke 34 vil i utgangspunktet treningstidene bli de samme som før sommeren med mindre annet blir kommunisert.

I uke 34 (uken skolene starter) vil kapasiteten på KFK-banen/Hallen være redusert fra fredag til søndag grunnet utleie til NM i Skotthyll.

Vil med dette ønske alle i KBK og KFK en riktig god sommer J

Mvh

Øyvind Kvalvag

Sportslig utvalg KFK

Tlf. 90 20 41 04

E-post:trollsvingen@online.no

Vi har FCB Escola på besøk, og dette opptar all kapasitet på begge baner fra 09-1830. Ingen økter (bortsett fra KBK1) kan kjøres i det tidsrommet, og alle kveldsøkter flyttes eller forskyves med 30 minutter (oppstart 1830 og 2000)

Her er oversikten: Uke 25

KBK rekrutt: Jeg har ikke plassert treninger på dere inn i planen, men det er ledig kapasitet alle dager enten 1830 eller 2000.

Foreslår at dere bestemmer selv og avtaler dette med Truls – KBK rekrutt gis dermed 1.prioritet på ukas ledige økter.

Skulle det være ting underveis i uken som endrer seg, så fiks det på mellom arrangører og trenere ute på anlegget – ingen poeng i å fylle opp innboksen min :).

Mvh

Øyvind Kvalvaag

Sportslig utvalg KFK

Tlf. 90 20 41 04

E-post:trollsvingen@online.no

KFK