Det 4 gamle varmtvannstankene er borte. I stedet er det montert en stor tank.
Da bildene ble tatt var rørleggerne nesten ferdig. Hvis elektrikkeren får koblet på strømmen kan det bli  varmt vann i dursjen i a-garderoben.

De 4 gamle varmtvannstanken er nå borte.

De 4 gamle varmtvannstankene er fjernet.

I stedet er det kommet en stor tank.

I stedet har det kommet en stor tank.