INFORMASJON OM MEDLEMSKONTINGENT FOR 2016, SAMT TRENINGSAVGIFT OG CUPAVGIFT FOR 1. HALVÅR 2016.

 

Medlemskontingent: For å kunne spille kamper for Kristiansund FK må du være forsikret. Forsikret blir du ved å betale medlemskontingenten. Styremedlemmer, trenere, støttemedlemmer og øvrige tillitsvalgte skal også betale kontingent. Kontingenten er pålydende 300 kroner per år. Denne ble fakturert ut ca. 2 mai 2016. Ønsker du å melde deg inn i klubben kan du gjøre det her:

Jeg vil bli medlem i KFK

 

Alle aktive må betale treningsavgift og cupavgift fra den høsten de starter i 1. klasse. Treningsavgiften og cupavgiften sendes det ut faktura på om våren og om høsten.

Treningsavgift: For aktive medlemmer varierer treningsavgiften etter hvor mange treninger laget en tilhører har. Treningsavgiften skal dekke kostnader til trening. Barn av aktive trenere og styremedlemmer unntas dette.

Cupavgift: Ved å betale cupavgift på 400 kroner i året, slipper spillerne å betale egenandel på lokale cuper i Kristiansund og Averøy kommune. Øvrige cuper må dekkes av egenandel/lagkasse.   Vi som klubb er avhengig av at dere betaler dette inn til oppgitte frist, for at vi skal kunne utvikle og opprettholde klubbens tilbud. Ta kontakt på: kfk@kristiansundfk.no, om dere har spørsmål. Om du ikke mottar faktura innen 12.mai 2016, må du kontakte oss for å sjekke om faktura er sendt ut til rett e-post adresse.

Under vises en oversikt over hvordan beløpet på fakturaen er beregnet.

 

Vennlig hilsen John Hammerås styreleder i Kristiansund Fotballklubb