De gamle varmtvannstankene i klubbhuset skal skiftes ut.
Tankene som står der i dag blir erstattet av en stor tank. Mandag starter  firma  Øyvind Lystad AS arbeidet med å demontere tankene. I dag var det befaring.

Fra venstre Ragnar Ness, John Hammerår, Helge Kjøl og John Åndahl.

Fra venstre Ragnar Ness, John Hammerår, Helge Kjøl og John Åndahl.