Mandagstrening

Det var bra oppmøte på mandagstreninga.
A-garderoben er ikke helt ferdig, men den er tatt i bruk. Noe elektrikker- og rørleggerarbeid gjenstår. Garderoben er blitt flott etter opp-pussinga og det er blitt bedre plass til spillerne.