Navnet på plass

Bakostavens som Dagfinn malte er nå på plass på veggen. I a-garderoben holdt Norvald på med benkene. Mellom  KFK-Hallen og stadion har deler av området fått et lag grus.