Årets KFK-er 2015 – Bjørn Ole Naalsund

Årsmøte 16.02.16

Det ble i går avholdt årsmøte i Kristiansund Fotballklubb. Det var 27 stemmeberettigede tilstede. Bjørn Ole Naalsund ble kåret til årets KFK-er 2015, og fikk overrakt diplom og blomster av John Hammerås og Steinar Olsen.

Regnskap 2015 og budsjett for 2016 ble vedtatt. Følgende styrer/underutvalg i klubben ble valgt:

Styret 2016

Leder

John Hammerås

Nestleder

Erik Pettersen

Styremedlem

John Åndahl

Styremedlem

Anne Judith Grønset

Styremedlem

Steinar Olsen

Styremedlem

Stina Flakne Lund

1. varamedlem

Eirik Rikardsen

2. varamedlem

Kenneth Leren

Sportslig utvalg

Sportslig leder

Stig Flemmen

Medlem

Tor Nygård

Medlem

Frode Wiik

Medlem

Øyvind Kvalvåg

Medlem

Bjørnar Naalsund

Medlem

Erik Aspen

Medlem

Erik Pettersen

Anleggskomite

Leder

Steinar Olsen

Medlem

Tor Sunde

Medlem

Arne Kjetil Dahle

Medlem

Tor Kjarten Smeby

Medlem

Jan Helge Kjøl

Medlem

Arnt Hansen

Aktivtetsutvalg

Leder

Stina Flakne Lund

medlem

Anne Judith Grønset

medlem

Beate Gustad Iversen

medlem

Bente Rånes

Media/kommunikasjon

medlem

Karl Yngve Andersen

medlem

Torbjørn Hoseth

medlem

Arkivkomite

Arkivar

Ole Wiik

Medlem

Egil Nyland

Medlem

Erling Simonsen

Representantskapet

Medlem

Ole Wiik

Medlem

Erling Simonsen

Medlem

Kjell Neergaard

Medlem

Ralf Hoseth

Medlem

Asbjørn Brendskag

Revisor

Medlem

Erik Rolfsen

Medlem

Ivar Engdahl

KFK-hallen AS

styreleder

Kenneth Leren

medlem

John Åndahl

medlem

Erik Aasprong

medlem

Pål Forsnes

medlem

Erik Pettersen

Valgkomite

Medlem

Eirik Rikardsen

Medlem

Erik Pettersen

Medlem

John Hammerås

Senioravdeling

Leder

Dagfinn Larsen

Nestleder

Øyvind Aandahl

Kasserer

Ralf Hoseth

Medlem

Per Ivar Edøy

Medlem

Jan Åge Wiik