• Se vedlagt link til ovennevnte kurs. KFK oppfordrer til at flest mulig som engasjerer seg rundt fotballen til sine unger tar dette kurset. Klubben dekker selvfølgelig alle kostander. Gi en tilbakemelding på mail nedenfor hvis man ønsker å delta. Hvis man eventuelt bare kan delta 2 av 3 kvelder vil man uansett får godkjent kurset. Etter endt kurs er man halvveis i UEFA C-lisensen.

    http://www.fotball.no/Kretser/NogR/Utvikling/2016/C-lisens-Krsund/

    Påmelding til stig@notar.no innen 20.02.16

    Med vennlig hilsen

    Stig Flemmen, mob. 928 06 215
    Sportslig leder KFK