Senioravdelingen ble stiftet i 1936, for at medlemmer som var ferdig med sin sportslige «karriere» i klubben, skulle ha et «Treffsted».  For å være med i senioravdelingen må du være over 30 år og ha betalt kontingent for hovedavdelingen, og i tillegg en engangsavgift på kr. 1oo,-. for seniormedlemsskap.

Vi administrerer Oldboys og Veteranlag, samt Åpningscup for disse lagene etter påske.  Vi har cirka 3 møter i året der vi blir orientert om klubbens drift og ikke minst et sosialt samvær. Diverse dugnader for klubben er vi også med på.

PS. Senere i år skal vi arrangere 80 års dagen!

 

For Senioravdelingen Dagfinn Larsen