Tor Nygård har sagt ja til å bli med i trenerteamet.
Da begynner teamet rundt a-laget å bli komplett.

Hovedtrener: Thorry Aakenes.
Hjelpetrenere: Rolv Erik Wirum og Tor Nygård.
Lagleder: Roger Holm.
Oppmann: Eirik Rikardsen.
«Materialforvalter»: Svein Erik Gregersen.