Funksjon

Navn

Mobiltelefon

Ansvarsområde

Leder

John Hammerås

 

Styreleder

 

Nestleder

Erik Pettersen

928 06 367

Hovedkontakt Sportslig utvalg, KFK – hallen

Styremedlem

Steinar Olsen

988 37 193

Leder anleggskomiteen. Ansvarlig for utleie av KFK-stua og KFK-lokalet.

Styremedlem

Anne Judith Grønset

916 26 450

Medlem av aktivitetsutvalget. 

Ansvarlig for kvalitetsklubbprosjektet i klubben. Medlemsregistrering i KXWeb. Oppdatering av hjemmeside (foreløpig).

Styremedlem

John Åndahl

906 15 577

Økonomi/Vårlotteriet/Sponoserer

Styremedlem

Stina Flakne Lund

 932 99 222

Regnskap, utbetalinger. Leder aktivitetsutvalget

Medlem

Øyvind Kvalvaag

902 04 104

Leie av treningstider Kristiansund Stadion/KFK-banen og KFK-hallen

Medlem av sporstlig utvalg