17. mai

Mange gikk under klubbens fane 17. mai.
I tillegg hadde klubben salgsbod øverst i Kaibakken.  Jetene til KFK og CFK sambabeider om lag. Samarbeidslaget gikk under CFKs fane  (bilde 12). De hadde også en egen salgsbod i Skolegata.

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

12

12

Allan Miller

Allan Miller

09

09

10

10

11

11