Kjøkkenet ferdig

Mens a-laget varmet opp på stadion var det også trening og kamper på KFK-Banen og i KFK-Hallen. På kjøkkenet var dden siste benken kommet på plass. Det er blitt riktig fint.

God omsetning

God omsetning

Trening på nordsida av banen.

Trening på nordsida av banen.

På sydsiden var det kamp.

På sydsiden var det kamp.

I hallen var det trening.

I hallen var det trening.