I forbindelse med at det ble trent i KFK-Hallen og spilt kamper på KFK-Banen kunne en kjøpe kaffe og noe å bilte i i KFK-Stua.
Her er noen bilder fra anlegget.

KFK-Stua er tatt i bruk.

KFK-Stua er tatt i bruk.

Det er blitt fint.

Det er blitt fint.

Stoler og bord er malt og grusen har kommet på plass.

Stoler og bord er malt og grusen har kommet på plass.

Tribunen er blitt rød.

Tribunen er blitt rød.

På stadion skrues platene på plass.

På stadion skrues platene på plass.

Det var årlig kontroll av banen.

Det var årlig kontroll av banen.

Friksjon og sprett var noe av det som skulle kontrolleres.

Friksjon og sprett var noe av det som skulle kontrolleres.