Her er en oversikt over hvem du skal kontakte ved f.eks. leie av lokalet eller bane/hall.


KONTAKTLISTE KRISTIANSUND FOTBALLKLUBB 2015

Funksjon

Navn

Mobiltelefon

Ansvarsområde

Leder

John Hammerås

412 65 867

Hovedkontakt +

Ansv. for leie av KFK- lokalet.

Nestleder

Erik Pettersen

928 06 367

Sportslig utvalg, KFK – hallen

Styremedlem

Steinar Olsen

988 37 193

Leder anleggskomiteen.

Styremedlem

Anne Judith Grønset

916 26 450

Leder aktivitetsutvalget

Styremedlem

John Åndahl

906 15 577

Økonomi

Styremedlem

Bente Ulseth

975 96 744

Medlem

Øyvind Kvalvaag

902 04 104

Leie av treningstider Kristiansund Stadion/KFK-banen og KFK-hallen