Utfakturering av medlemskontingent, treningsavgift og cupavgift for 2015.

UTFAKTURERING AV MEDLEMSKONTINGENT, TRENINGSAVGIFT OG CUPAVGIFT FOR 2015.
Vi fakturerer nå ut 300 kroner i medlemskontingent for hele 2015 og treningsavgift og cupavgift for halve året. Dette blir i hovedsak sendt ut per epost. For aktive medlemmer varierer treningsavgiften etter hvor mange treninger laget en tilhører har. Nytt av året er cupavgift. Ved å betale 200 kroner i halvåret i cupavgift, slipper spillerne å betale egenandel på lokale cuper i Kristiansund og Averøy kommune. For at dere som foresatte skal få mulighet til å påvirke klubbens drift og utvikling gjennom blant annet å få stemmerett på årsmøter må dere også melde dere inn i klubben og betale kontingent på 300 kroner per år.
Om dere har flere aktive barn med i KFK ønsker vi å informere om at det er mulig å tegne familiemedlemsskap, det koster 3500 kroner per år. Alle i familien som ønsker det blir da registrert som medlemmer. Dette inkluderer også treningsavgiften.
Vi som klubb er avhengig av at dere betaler dette inn til oppgitte frist, for at vi skal kunne utvikle og opprettholde klubbens tilbud.
Under vises en oversikt over hvordan beløpet på fakturaen er beregnet.
Forza KFK!
Hilsen Styret

2015 kontingent_1
2015 kontingent_2