Kommet langt

Det er gjort mye i tilbygget. Plater har kommet på vegger og tak og det er lagt fliser på gulvene.Da bildene ble tatt var steinar i gang med montering av kjøkkenet. I tillegg var det noe leektrik arbeid som ble gjort ferdig.

Gangen til døra mot nord.

Gangen til døra mot nord.

Steinar holdt på å montere kjøkkenet.

Steinar holdt på å montere kjøkkenet.

WC 1

WC 1

WC 2

WC 2

I bygget ved stadion ble gulvet støpt i går.

I bygget ved stadion ble gulvet støpt i går.

Det skulle pumpes inn mye masse..

Det skulle pumpes inn mye masse..

CIMG9797