Containeren var full da oppryddingen var ferdig. I tillegg var det begynt å komme lys i enkelte av  mastene rundt KFK-Banen.
Her er dagens bilder:

Det var mye som skulle opp i containeren.

En skadet plate skulle i containeren.

Det er mye som skal opp i containeren.

Det er mye som skal opp i containeren.

Planker som kam brukes samles.

Planker som kam brukes samles.

Treverk samles bak hallen.

Treverk samles bak hallen.

Arnt

Arnt

Samling u tilbygget etterpå til kaffe, en prat og noe å bite i. Gjennom vinduene kunne de se a-laget trene.

Samling u tilbygget etterpå til kaffe, en prat og noe å bite i. Gjennom vinduene kunne de se a-laget trene.

Kjøkkenet

Kjøkkenet

Gangen filmet fra døra mot nord.

Gangen filmet fra døra mot nord.

Oppholdsrommet

Oppholdsrommet

Mens det var trening på banen holdt de på med lysene.

Mens det var trening på banen holdt de på med lysene.

Noen master hadde fått lys.

Noen master hadde fått lys.

En brøyteskade måtte repareres før juniorkampen mellom KFK og Molde startet.

En brøyteskade måtte repareres før juniorkampen mellom KFK og Molde startet.

Arbeidet med bygningen ved stadion går fremover.

Arbeidet med bygningen ved stadion går fremover.

Veggene begynner å komme på pøass.

Veggene begynner å komme på pøass.

Tribunene stt fra banen.

Tribunene stt fra banen.