Ikke mye gjenstår

Det er nå lagt fliser på det meste av gulvene i tilbygget. Tavlerommet, litt av oppholdsrommet og gangen til døra mot nord gjenstår.
Utvendig er taket på øsstsida ferdig. Det gjenstår bl.a. å legge papp på vestsida av taket.

Det har kommet fliser på kjøkkenet.

Det har kommet fliser på kjøkkenet.

WC 1

WC 1

WC 2

WC 2

Gangen

Gangen

Østsida av taket er ferdig.

Østsida av taket er ferdig.

Renner har kommet på plass.

Renner har kommet på plass.