Det legges nå fliser i gangen og på kjøkkenet.

Ute holdt elektrikkerne på med de siste mastene, mens Johan og Steinar holdt på med taktet på tilbygget.

Her er dagens bilder.

En elektrikker koblet ledninger.

Ledninger kobles.

Snerene festet bord på undersiden av taket.

Johan og Steinar festet bord på undersiden av taket.

Taket har kommet på plass.

Taket har kommet på plass.