Regler for a-laget

Spillergruppa i samarbeid med styret er blitt enige om regler for de som er med i spillergruppa og konsekvensene når disse reglene brytes.I tillegg bidrar klubben med penger for seier eller uavgjorte kamper.

Alle inntektene ved vil være øremerket sosiale eller sportlige tiltak for a-laget.

Bøter