Vindfang

Det det satt opp et vindfang foran døra til tilbygget.Vindfanget vil gjøre det lettere å åpne døra når sørvesten blåser som verst.

Her er dagens bilder fra anlegget:

Vindfang foran døra til tilbygget.

Vindfang foran døra til tilbygget.

Heller med navn.

På stadion er det lagt heller med navn.

To brakker har kommet på plass ved siden av medietårnet.

To brakker har kommet på plass ved siden av medietårnet.

Det er nå tak på det meste av østtribunen.

Det er nå tak på det meste av østtribunen.