Det sluddet i morres. Det var derfor for glatt å jobbe på taket.
De skulle i stedet jobbe inne i tilbygget. I tillegg skulle de sette opp en reim bak stolene på toppen av tribunen. Elles så går arbeidet med tilbygget fremover. Mye er gjort, men minst like mye gjensto, sa Steinar.

Her er dagens bilder fra anlegget:

De har begynt med taket.

De har begynt med taket.

Det var lagt plater på vestsida av taket.

Det var lagt plater på vestsida av taket.

Panoramabilde fra tilbygget på sydsida av hallen.

Panoramabilde fra tilbygget på sydsida av hallen.

Rommene inndeles.

Rommene inndeles.

filmet mot vest.

Filmet mot vest.

Filmet mot nord.

Filmet mot nord.

Taket over tribunen er snart på plass.

Taket over tribunen er snart på plass.

De har kommet lenger med reisverket.

De har satt opp mye av reisverket.