Årsmøtet 2014

Positivt årsmøte.
Årsmøtet ble innledet av nestleder Erik Pettersen. Det var ca 30 deltakere på møtet.

Det var 30 medlemmer som hadde møtt opp. Foto: anne Judith Grønset.

Det var 30 medlemmer som hadde møtt opp.
Foto: anne Judith Grønset.

Erik Rolfsen ble valgt til dirigent for årsmøtet. Han leste blant annet opp styrets beretning fra årsmeldingen og gjennomgikk regnskapet som ble godkjent av årsmøtet.

Erik Pettersen innledet.

Erik Pettersen innledet.

Det var også valg av leder, styre, underutvalg/komiteer og styre i KFK- hallen. Se oversikt som er lagt ut tidligere.

Representantskapet hadde utdeling av lærkuleordener i sølv og bronsje.

Thorry Aakenes (sølv), Steinar Olsen (bronse), Jon Henrik Hjelmeland (bronse i 2013), Erlin Hoseth Simonsen (sølv). Bjørn Chr. Larsen (sølv) var ikke tilstede.

Thorry Aakenes (sølv), Steinar Olsen (bronse), Jon Henrik Hjelmeland (bronse i 2013), Erlin Hoseth Simonsen (sølv). Bjørn Chr. Larsen (bronse) var ikke tilstede.

På bildet vises de som var til stede: Thorry Aakenes, Steinar Olsen, Jon Henrik Hjelmeland, og Erling  Hoseth  Simonsen.

Bjørn Chr. Larsen

Bjørn Chr. Larsen vil få tildelt Lærkuleordenen ved en senere anledning.

Erik Pettersen avsluttet med å si at det jobbes bra i klubben og at vi nå har fått et flott anlegg. For å få dette ferdig oppfordres alle i klubben til å være med på dugnader framover, både anleggsmessig, som trenere og i foreldregrupper.

Styret.