Nå har de begynt å sette opp panel på veggene. I tillegg er den første sku\illeveggen satt opp.
Bildene ble tatt før dagens dugnad startet.

Panel på veggen.

Panel på veggen.

Begynt med skilleveggene.

Begynt med skilleveggene.

Platt utenfor døra til tilbygget.

Platt utenfor døra til tilbygget.

Platt utenfor  døra til hallen.

Platt utenfor døra til hallen.

Gulvet i garasjen.

Gulvet i garasjen.