Dagens bilder

Det er fredag ettermiddag. Det jobbes med beslag på taket.
Planen var at de skulle bli ferdig med bergveggen i dag. Det gikk ikke. De hadde litt for lite netting. De gjør ferdig det som gjenstår når de får mere netting i morgen. På nordsida av KFK-Hallen har de begynt å sette opp forskalingene til garasjen. I tillegg var det trening i KFK-Hallen og på stadion.

Det jobbes med besl aget som skal være på taket og KFK-Hallens østvegg.

Det jobbes med beslaget som skal være på taket av tilbygget mot KFK-Hallens østvegg.

På nordsiden begynner forskalingen å komme på plass.

På nordsiden begynner forskalingen å komme på plass.

De er nesten ferdig med begveggen, men mangler noen lengder med netting, Den får de i morgen. Da gjør de ferdig det som gjenstår.

De er nesten ferdig med begveggen, men mangler noen lengder med netting, Den får de i morgen. Da gjør de ferdig det som gjenstår.

I hallen trente klubbens 11-åringer.

I hallen trente klubbens 11-åringer.

På stadion trente klubbnes 12 og 13-åringer.

På stadion trente klubbnes 12 og 13-åringer.