Nettet settes opp

Arbeidet med å feste sikkerhetsnett til bergveggen har startet.
Det er stor aktivitet på anlegget. På KFK-banen er de i gang med å sikkerhetsnettet. Etter at nettet er festet oppe på berget skal det bores hull og settes inn fester som skal holde nettet på plass litt ut fra bergveggen.

Taket er tett. Steinar og Johan holdt nå på inne i bygget.

nettingrullene gjøres klar.

nettingrullene gjøres klar.

Enden av rullen festes til liften.

Enden av rullen festes til liften.

Nettingen festes på toppen.

Nettingen festes på toppen.

Etterpå klippes den i den andre enden før en ny rad løftes opp.  Etterpå skal detborres hull og sette inn  fester som holder nettet et stykke fra veggen,

Etterpå klippes den i den andre enden før en ny rad løftes opp. Etterpå skal detborres hull og sette inn fester som holder nettet et stykke fra veggen,

I ettermiddag var de kommet langt.

I ettermiddag var de kommet langt.

Nettet løftes opp.

Nettet løftes opp.

I morgen begynner de å feste sikkerhetsnettet.

I morgen begynner de å feste sikkerhetsnettet.

Inne i tilbygget holdt John og Steinar på inne i bygget.

Inne i tilbygget holdt John og Steinar på inne i bygget.

Åpningen mellom tak og vegg mot vest må tettes.

Åpningen mellom tak og vegg mot vest må tettes.

Det skrues inn fester til platene.

Det skrues inn fester til platene.

Platene er klare til å skrues på plass.

Platene er klare til å skrues på plass.

Det er satt inn en midlertidig dør.

Det er satt inn en midlertidig dør.

Det begynner å tørkes opp etter regnværet før taket var tett.

Det begynner å tørkes opp etter regnværet før taket var tett.

Tilbygget sett fra nord og øst.

Tilbygget sett fra nord og øst.

Til slutt et bilde fra Kristiansund stadion.

Det  Kristiaskal støpes fundamenter til taket  over tribunen på Kristiansund stadion.

Rørleggere i arbeid.

Rørleggere i arbeid.

Her skal det bl.a. bygges garderober,

Her skal det bl.a. bygges garderober,