Taket er tett

Underlagspappen ble lagt i dag.
De ble ferdig med vestsida av taket i går. I ettermiddag var det lagt papp på resten av taket.
I tillegg var de i gang med sikring av bergveggen. De siste boltene skulle på plass før nettet ble satt opp.

Det er lagt papp på vestsida av taket.

Det er lagt papp på vestsida av taket.

Johan og Steinar har startet på østsida.

Johan og Steinar har startet på østsida.

Johan har hentet en papprull.

Johan har hentet en papprull.

Første lag legges.

Første lag legges.

De siste boltene skal på plass før nettet settes opp.

De siste boltene skal på plass før nettet settes opp.

Et nytt hull bores.

Et nytt hull bores.

Taket er tett.

Taket er tett.