Sikring av fjell

Da er dato for oppstart av arbeidet med fjellskrenten klart, og det blir den 19. januar 2015.

Wenaas bygg og anlegg vil i denne uken legge ut skytematter for å sikre kunstgresset. Arbeidet vil foregå i ca. 3 uker.
Alle må ta hensyn til at det foregår sikring av fjellskrenten i denne periode.