Arbeidet med tilbygget ved KFK-Hallen er i gang.
De er ferdige med å legge rørene, forskalingen er på plass og i forige uke var de ferdigege med å legge matter og armering. I dag holdt elektrikere på å legge varmekabler. I tillegg er lysmasten som ble fjernet fra Kristinsund Stadion satt opp ved KFK-Banen. De fem mastene som mangler holder de nå på å  bestille.
Da blildene ble tatt holdt noen på å flytte brakkene ved Kristiansund Stadion. Mediebrakken m/tårn skal settes på østsiden av KFK-Hallen.

Lysmast satt opp på KFK-Banen.

Lysmast satt opp på KFK-Banen.

Mediebrakken og tårnet flyttes til østsiden av KFK-Hallen.

Mediebrakken og tårnet flyttes til østsiden av KFK-Hallen.

West Elektro holder på å legge varmekabler.

West Elektro holder på å legge varmekabler.

Før jul ble nædvendig graving utført.

Før jul ble nædvendig graving utført.

Rorleggerne tok så over.

Rorleggerne tok så over.

Her skal det være en sluk.

Her skal det være en sluk.

De var ferdige med forskaling samt lagt matter og armering tirsdag.

De var ferdige med forskaling samt lagt matter og armering tirsdag.

Før jul måtte banen brøytes.

Før jul måtte banen brøytes.

Mål som står igjen på banen gir merarbeid for de som brøyter.

Mål som står igjen på banen gir merarbeid for de som brøyter.