Det avholdes informasjonsmøte om klubbens planer for junior i 2015 i KFK-lokalet på fk torsdag kl 21:00.

CFK (og KBK) ønsker ikke å fortsette årets samarbeid innen junior, og KFK vil derfor stille eget juniorlag i serien.

Sportslig leder Stig Flemmen og undertegnede vil informere om klubbens planer når det gjelder oppstart, treninger mv. Spillere og eventuelt foresatte bes komme med innspill/ønsker.

Juniorspillere som ikke har anledning å møte, men som ønsker å være med i 2015, bes sende mail om dette eller be kamerat som skal på møtet gi beskjed.