Jan Kristian Sørli er en av 7 gutter fra kretsen som er uttatt til Statoils regionsamling. De 6 andre er fra Molde FK.

På kretsens sider kan vi lese at regionsamlingen er i Trondheim fra 4.-7. desember. Det er de beste spillerne født i 1999 og 2000 fra Finnmark, Troms, Hålogaland, Nordland, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre, Sogn og Fjorande, Hordaland og Rogaland som skal treene og spille to kamper i løpet av helgen.