Nytt sportslig tilbud barn og ungdom i KFK

KFK har ansatt Andreas Nielsen som spillerutvikler/trener for barn og ungdom i KFK. Han skal være med å bidra slik at klubben legger til rette for flere treninger. Det blir trening etter skolen torsdager (G13/J14) og fredager (G12/G13), morgentrening fredagsmorgen (G16) og trening i KFK-hallen lørdager. (G8-G9-G10)

Vi har også fått på plass en treningstilbud med motorikk og koordinasjon i klubben. Det er et tilbud som KFK har fra G10 og oppover. Ansvarlig for denne treningen er Reperbanen Fysioterapi v/Thomas Ryther Pedersen.

Motorikk og fysisk trening mandager kl. 1500-1600 i KFK-HALLEN G10-G11-G12-G13
Motorikk og fysisk trening onsdager kl. 1500-1600 i KFK-HALLEN G/J 14-16

Det jobbes også med å få på plass keepertrener og regner med at det i løpet av høsten kommer på plass en egen trening kun for de som ønsker å stå i mål.

Thomas Ryther ansatt med ansvar for motorikk ogkoordinasjon

Thomas Ryther ansatt med ansvar for motorikk ogkoordinasjon