Så langt er det 197 påmeldte til Liverpool Fotballskole.

Kommer vi over 200 deltagere vanker det en bonus for KFK.

Her er oversikt over klassene hvor det fremdeles er noen ledig plasser:

Jenter 6-14 (8 plasser)

Keeper (kun 3 plasser)

Gutter 9-10 (kun 2 plasser)

Gutter 11-12 (6 plasser)

Gutter 13-14 (8 plasser)

 

Så langt er over 40 jenter påmeldt noe som betegnes som meget bra.