Kristiansund Stadion har skaffet traktor til anlegget.

Onsdag fikk Steinar Olsen, Tor Sunde og Jan Helge Kjøl første opplæring i bruk av den.

Det er meningen at disse karene ved hjelp av flere KFKere skal forsøke å holde våre baner og anlegget forøvrig i god stand ved hjelp av traktoren og alt utstyret som medfølger.

Det er utstyr til sommeren hvor man kan sladde banen samt lufte den og brøyteutstyr til vinteren samt til å salte banene og selvfølgelig brøye vei og til parkering.