Torsdag var arkivkomiteen i arbeid ledet av Erling Simonsen.

Egil Nyland, Ole Wiik og Erling samles en gang i måneden for å arkivere gamle bilder og fra KFKs historie og sørger for at det finnes billedtekster slik at de blir bevart og vi forstår hvem det er bilder av og hvilken anledning.