Nesten ferdig

Banen er nivellert  og et fint gruslag har kommet på toppen.
Nå gjenstår å ha på et tynt lag oppå det før arbeidet med kunstgresset begynner.

Det er ikke få turer han har kjørt  fram og tilbake på banen.

Det er ikke få turer han har kjørt fram og tilbake på banen.

Det siste tynne laget has på.

Det siste tynne laget has på.

Nesten alt er valset.

Nesten alt er valset.

Skiltet var det bruk for søndag.

Skiltet var i bruk  søndag – i dag er det mandag.