På alle arrangement på KFK banen og på Kristiansund Stadion bes nå folk om å benytte inngangen mot Hagelin og Dalabukta. Vår tidligere inngang skal bare unntaksvis benyttes.

Særdeles viktig at alle trenere, spillere, foreldre, tilskuere bruker innkjøring via Hagelin og Dalabukta både til kamper og treninger.  Parkering ved KFK-HALLEN og evt. Hagelinområdet.