Vi oppfordrer om å stille under KFKs fane i årets 17.mai tog.

For spillerne i barne og ungdomsavdelingen oppfordres det om å stille i enten kamptrøye eller treningsdrakt fra KFK.

Alle andre KFKere oppfordres også selvfølgelig å stille i et år som ser ut til å bli veldig bra for vår del.

Vi står som nummer 37 i toget noe som er noe lengre bak enn midt i.  Oppstilling fra kl 15.45 senest. Se etter KFK fane og flagg så finner dere oss.